404 Rioollucht in huis - Welke oorzaken kan dat hebben?

Rioollucht in huis – oorzaken

Rioollucht in huis – oorzaken

Een rioollucht in huis of stank uit afvoerputjes kan veroorzaakt worden door een aantal factoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het riool zelf scheuren of verzakkingen vertoond. De stinkende gassen uit het riool kunnen dan vrijkomen en zorgen voor een vieze rioollucht in huis of op kantoor. In het geval van scheuren of verzakkingen in het riool kan het ook zijn dat er zogenaamde rioolvliegjes aanwezig zijn,  deze vliegjes leven normaliter in en van de vet- en slibafzettingen in de riolering maar kunnen dan door de scheuren naar buiten komen.

Rioollucht in huis, bah!

Naast verzakkingen kan het ook zijn dat de ontluchtingskoker niet in orde is of te weinig capaciteit heeft. In dat geval zult u vooral bij regen een rioollucht in huis ruiken, indien er een gemengd rioleringsstelsel in uw wijk ligt. Doordat het regenwater de lucht uit het rioleringsstelsel en de afvoeren drukt kunnen er dan vieze geuren in huis te ruiken zijn. Vaak is het dan dat de afvoer van de wasmachine stinkt of de afvoer van cv ketel een vieze lucht afgeeft.

Welke gassen zorgen voor een rioollucht in huis?

Een van de gassen die al in zeer lage concentraties voor stankoverlast zorgt is H2S ofwel waterstofsulfide. Al vanaf 0,0005 ppm (part per million ofwel deeltjes per miljoen) zorgt dit gas voor een flinke stank, welke naar rotte eieren ruikt. H2S wordt geproduceerd wanneer anaerobe bacteriën organisch materiaal afbreken. Deze anaerobe bacteriën kunnen zich onder andere in het leidingwerk na de afvoeren bevinden, of op plekken waar slib en vet zich ophoopt.

Naast H2S kan ook methaangas (CH4) zorgen voor een rioollucht in huis. Methaan wordt ook wel moerasgas genoemd, omdat het in moerassen geproduceerd wordt door anaerobe bacteriën onder afwezigheid van zuurstof. In het riool kan dit gas worden geproduceerd daar waar vet en slib zich ophopen, of waar een biofilm aanwezig is aan de binnenkant van het leidingwerk.

Welke oplossingen zijn er?

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zijn er diverse oorzaken van een rioollucht in huis. Gelukkig zijn er ook een aantal goede oplossingen. Op de pagina “Rioollucht in huis – oplossingen” kunt u zien wat er tegen een rioollucht in huis te doen valt.

Klik op de onderstaande button om meteen onze webshop te bezoeken en drainpure te bestellen.

Naar webshop