Wat is het verschil tussen een beerput en een septic tank?

Er is vaak verwarring over wat nu precies het verschil tussen een beerput en een septische put (septic tank) is. Vaak wordt de term beerput gebruikt om een septische put aan te duiden en andersom. Echter is er wel een wezenlijk verschil tussen beide soorten:

De beerput ontvangt enkel water uit het toilet, ofwel “zwart water”. Vroeger werd de “beer” uit de beerput gebruikt als mest op het land. Tegenwoordig doen we dat niet meer i.v.m. infectiegevaar, aanwezige medicijnen en antibiotica.

De septic tank ontvangt “grijs water” ofwel, huishoudelijk afvalwater incl het water van het toilet. Dit afvalwater bevat vetten, zeep en toiletafval, maar ook etensresten en verder al wat men door het toilet of wasbak spoelt.

Zoals u ziet zit er nogal wat verschil in het aangevoerde afvalwater. Er is dan ook een verschil tussen de septic tank en de beerput op het vlak van de in de tank aanwezige bacteriën. Ook de toegepaste producten om deze bacteriën te onderhouden zijn verschillend.

Overeenkomsten en verschil beerput en septic tank op een rijtje

    • De meeste beerputten lozen niet op een rioleringssysteem, een septic tank loost ofwel op het oppervlaktewater of op de riolering;
    • Een beerput bestaat uit 1 compartiment terwijl een septische put normaliter uit meerdere compartimenten bestaat;
    • Een beerput is vaak kleiner dan een septische put;
    • Een beerput moet in tegenstelling tot een septische put vaker geleegd worden.

Onze aanbevolen producten voor uw septic tank en beerput

Roebic K-37 Septic Tank Onderhoud

Stank en verstoppingen bij de septic tank voorkomen? Dan is Roebic Septic tank K 37 het product wat u nodig heeft.
Voor slechts €18,95 per stuk!

Roebic K-47 Beerput Onderhoud

Roebic K 47 voorkomt en lost stank, verstoppingen en slecht weglopen van de beerput op. 100% biologisch.
Voor slechts €18,95 per stuk!

Anti Rioollucht in Huis Pakket Septic Tanks

Rioollucht in huis 100% biologisch aanpakken met deze effectieve 2 traps aanpak! Speciaal voor huishoudens met een septic tank.
Voor slechts €89,95 per stuk!